داستان باکس

کاملترین آرشیو داستان های کوتاه و جالب
» کریم فقط خداست :: ۱۳٩۳/٩/٢٠
» معمار و پیرزن :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» زن و شوهر عاشق (طنز) :: ۱۳٩۳/۸/٢
» حاتم تر از حاتم :: ۱۳٩۳/٧/٢
» غلط زیادی (طنز) :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» دستم را بگیر کوچولو! :: ۱۳٩۱/۳/٦
» تلقین محض :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» درخت جادویی :: ۱۳٩٠/٥/٧
» دخترفداکار :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» شریک :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» تعطیلات آخر هفته(طنز) :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» منطق !!! (طنز) :: ۱۳٩٠/٤/۸
» آن دو سرانجام به هم رسیدند ...!(طنز) :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» زندگی مثل نوشیدن قهوه :: ۱۳٩٠/۳/٥
» هوش ایرانی(طنز) :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» درخواست سیانور از داروخانه :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» کمک دختری به مادرش :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» افتخار(طنز) :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» یکی از بستگان خدا :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» مریض(طنز) :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» مادر زن (طنز) :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» اصلا عجیب نیست! :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» اسب و چاه :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» عشق یعنی این :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» من آدم تاثیرگذارى هستم :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» امتحان (طنز) :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» تشویق :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» این شیوه ی خداوند است! :: ۱۳۸٩/٦/۱
» گل سرخی برای محبوبم :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» سکه طلا :: ۱۳۸٩/٥/٧
» داستان جذابیت :: ۱۳۸٩/٤/٢٥
» عتماد به نفس کاذب ! (طنز) :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» بیداری :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» مرگ :: ۱۳۸٩/٤/٧
» آب چشمه :: ۱۳۸٩/۳/۳
» نیکی و بدی :: ۱۳۸٩/٢/۱
» دسته گل :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» چشم های دوباره :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» عشق را امتحان کن! :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» آزمون استخدامی در سازمان C.I.A(طنز) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» استاد(طنز) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» داستان خیر و صلاح :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» سقراط :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» خوشبختی یعنی این که کسی ... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» روز موعود :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» فاصله قلبها :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» داستان مرد خوشبخت :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
» الماس درون :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
» امیرکبیر گریست :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» عشق مادری :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» خدا وجود دارد :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» چقدر راحت می‌‌شود زورگو بود!! :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» چهار شمع :: ۱۳۸۸/٧/٢٤
» نجات :: ۱۳۸۸/٧/٤
» درسی بزرگ از یک کودک :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» خدایا چرا من :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» فکر بکر :: ۱۳۸۸/٦/٦
» گفتگو با خدا :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» تاثیر معلم بر دانش آموزان :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» جواب(طنز) :: ۱۳۸۸/٥/٩
» کلبۀ کوچک :: ۱۳۸۸/٥/٦
» قلب ماسه ای :: ۱۳۸۸/٥/۱
» خرید شوهر(طنز) :: ۱۳۸۸/٤/٢٩
» هدیه :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» قصه نوه و پدربزرگ :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
» داستان اولین عشق :: ۱۳۸۸/٤/۱٢
» شغل آینده(طنز) :: ۱۳۸۸/٤/۸
» قول پدر :: ۱۳۸۸/٤/٥
» ای کاش :: ۱۳۸۸/٤/٢
» درسی از پروانه :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
» دانشگاه هاروارد و... :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
» فرق بهشت و جنهم :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» پیرمرد عاقل :: ۱۳۸۸/۳/٦
» الو؟؟... خونه خدا؟؟ خدایا نذار بزرگ شم :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» زمین به خاطر او حرکت کرد :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» دلیل عشق :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
» الکساندر فلمینگ :: ۱۳۸۸/٢/٤
» تاثیر لبخند :: ۱۳۸۸/٢/۱
» هوش ایرانی(طنز) :: ۱۳۸۸/۱/٢۱
» خجالتی :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
» سخاوت :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
» پاداش قلب مهربان :: ۱۳۸۸/۱/۱۱
» شما دو انتخاب دارید :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» چک آپ(طنز) :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» بهترین راه ابراز عشق :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» عشق بی پایان :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٠
» معنای حقیقی آرامش :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» ویلون‌نوازی در مترو :: ۱۳۸٧/۱٢/٩
» حکایت معجزه :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» انجیل :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» خصوصیات مداد :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» موبایل(طنز) :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» رسیدن به کمال :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٥
» ۱۰۰۰دلار(طنز) :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» هیچکس اونو نمی دید! :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» اطلاعات لطفا :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
» روایت مقدس ۱۲۹(طنز) :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» احساسات :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» مارمولک :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» دوست(طنز) :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» رضایت قلبی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» کوهنورد :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
» هیزمشکن و فرشته(طنز) :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» روزهای تکرار نشدنی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
» شک :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» نامه ای به خدا(طنز) :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
» عشق بورزید تا به شما عشق بورزند :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
» ببخشید شما ثروتمندید ؟ :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
» خدایا با من حرف بزن :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» خداوند با معرفت ( طنز ) :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» رستوران و مشاور ( طنز ) :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» جهان سوم :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» دعوت :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» زنجیر عشق :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» جالب و خواندنی :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» نشانه :: ۱۳۸٧/۸/٦
» کلوچه :: ۱۳۸٧/۸/٦
» حصار :: ۱۳۸٧/۸/٦
» سیرک :: ۱۳۸٧/۸/٦
» دستان دعا کننده :: ۱۳۸٧/۸/۱
» چرا زنها گریه می کنند؟ :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» داستان واقعی از یک وال سپاسگزار :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» بیست دلار :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» بازسازی دنیا :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» ارزیابی عملکرد :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گفتـــــــــگو بــــــا خـــــــدا :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» شما نجار زندگی خود هستید ! :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» فوتبال :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» بی امکان :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» خدایا با من حرف بزن :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم :: ۱۳۸٧/٧/۸
» لبخند خدا :: ۱۳۸٧/٧/۸
» آن سوی پنجره :: ۱۳۸٧/٧/۸
» ایمیل :: ۱۳۸٧/٧/٧
» دلیل قانع ‌کننده :: ۱۳۸٧/٧/٧
» میبینم :: ۱۳۸٧/٧/٧
» ستاره دریایی :: ۱۳۸٧/٧/٧
» ما فقیریم :: ۱۳۸٧/٧/٦
» دو فرشته مسافر :: ۱۳۸٧/٧/٦
» دروغ... :: ۱۳۸٧/٧/٦
» هدیه :: ۱۳۸٧/٧/٦
» فرشته یک کودک :: ۱۳۸٧/٧/٥
» آیا شیطان وجود دارد؟ آیا خدا شیطان را خلق کرد؟ :: ۱۳۸٧/٧/٥
» آموزش ایمان :: ۱۳۸٧/٧/٥
» بهشت و دوزخ :: ۱۳۸٧/٧/٥
» قطاری به مقصد خدا :: ۱۳۸٧/٧/٥
» رشد :: ۱۳۸٧/٧/٥
» نقاشی فردا :: ۱۳۸٧/٧/٥
» عشق و ازدواج :: ۱۳۸٧/٧/٥